College van Beroep voor het bedrijfsleven, 25-10-2016 / 15/475


ECLIECLI:NL:CBB:2016:337
Datum25-10-2016
Inhoudsindicatiebestuurlijke boete, art. 7 Msw, tot een bedrijf behorende landbouwgrond, feitelijke beschikkingsmacht, proceskosten
TijdschriftartikelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 25-10-2016 (met noot)
D. van der Meijden
JBO 2016/325
Oppervlakte landbouwgrond.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2013:223 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2013:CA2374 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1258 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2015:129 ★★★