College van Beroep voor het bedrijfsleven, 14-04-2017 / 15/308


ECLIECLI:NL:CBB:2017:126
Datum14-04-2017
InhoudsindicatieBoete. Overtreding art. 8A.13
TijdschriftartikelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 14-04-2017
NJB 2017/1139
Verboden stof aangetroffen in varken bij onderzoek door Duitse autoriteit. Niet op begrijpelijke en inzichtelijke wijze beargumenteerd dat en waarom het nationale recht er in dit geval aan in de weg staat dat verweerder gebruik maakt van informatie van de Duitse autoriteit voor de bewijsvoering van overtreding. Mogelijkheid tot contra-expertise. Titel 5.2 van de Awb bevat geen verplichting voor verweerder om een belanghebbende in de gelegenheid te stellen tot het doen uitvoeren van een contra-expertise. Van appellant als beroepsmatig veehouder had mogen worden verwacht dat hij reeds vanaf het moment dat hij twijfels had omtrent de juistheid van het resultaat van de analyse van het afgenomen monster, concrete stappen zou hebben ondernomen om zelf een contra-expertise te doen verrichten.
TijdschriftartikelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 14-04-2017
JW 2017/37
Residu diergeneesmiddel, Andere lidstaat.
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2014:222 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:1690
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:1690