College van Beroep voor het bedrijfsleven, 25-01-2017 / 15/570 en 15/851


ECLIECLI:NL:CBB:2017:14
Datum25-01-2017
InhoudsindicatieHoger beroep. DNB heeft aan zowel de rechtspersoon als de feitelijke leidinggever, tevens enig aandeelhouder van de beboete rechtspersoon, boetes van respectievelijk 100.000,- en 50.000,- opgelegd wegens (feitelijk leidinggeven aan) overtreding van artikel 2:3a van de Wft (het verrichten van betaaldiensten zonder vergunning). Verwijtbaarheid. Geen sprake van 'ne bis in idem'. Het College ziet in het kader van de beoordeling van de evenredigheid van de aan de feitelijk leidinggever opgelegde boete geen aanleiding het boetebedrag te matigen dan wel te verhogen. Volgt bevestiging van de aangevallen uitspraak.
TijdschriftartikelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 25-01-2017, 15/570 en 15/851
NJB 2017/330
Boetes aan zowel de rechtspersoon als de feitelijke leidinggever, tevens enig aandeelhouder van de beboete rechtspersoon, wegens (feitelijk leidinggeven aan) overtreding van de Wft. Verwijtbaarheid. Geen sprake van Ďne bis in idemí.
TijdschriftartikelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 25-01-2017 (met noot)
O.J.D.M.L. Jansen
AB 2017/80
Financieel bestuursrecht. Ne bis in idem. Boetematiging wegens financiŽle verwevenheid feitelijke leidinggever en rechtspersoon.
TijdschriftartikelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 25-01-2017
RF 2017/35
Boete(matiging). Hoofdactiviteit rechtspersoon. Ne bis in idem. Wanneer kan een bestuurder van een financiŽle onderneming, naast de rechtspersoon, beboet worden voor niet naleving van de tot de financiŽle onderneming gerichte vergunningsplicht?
TijdschriftartikelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 25-01-2017 (met noot)
S.M.C. Nuijten
JOR 2017/131
Bestuurlijke boete, Verrichten van betaaldiensten zonder vergunning, Beboeting van zowel rechtspersoon als bestuurder/enig aandeelhouder, Feitelijk leidinggeven, Verwijtbaar handelen, Geen sprake van Ďne bis in idemí, Negatief betrouwbaarheidsoordeel gebaseerd op andere antecedenten bestuurder, Aan bestuurder opgelegde boete is passend en geboden mede gezien financiŽle verwevenheid met rechtspersoon, Bevestiging van aangevallen uitspraak
TijdschriftartikelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 25-01-2017
JONDR 2017/377
(Verrichten van) betaaldiensten. Feitelijk leidinggeven. Verwijtbaarheid. ĎNe bis in idemí.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:733 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2013:BZ1864 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2016:54 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2016:151 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2016:119 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AD7004 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:4231
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2019:47 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2018:413 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2017:284
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:4231
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:8138
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2019:357
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2019:340