College van Beroep voor het bedrijfsleven, 27-07-2017 / 15/54


ECLIECLI:NL:CBB:2017:224
Datum27-07-2017
InhoudsindicatieArtikel 11.7, vierde lid (oud) van de Tw. (Recht van verzet)
TijdschriftartikelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 27-07-2017 (met noot)
H.E. Brring
AB 2017/404
Bestuurlijke boete. Bewijs. Recht van verzet tegen gebruik contactgegevens.
TijdschriftartikelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 27-07-2017 (met noot)
P.J. Kreijger
Mediaforum 2017/12
ACM had aan Pretium een boete opgelegd van 300.000 euro omdat Pretium tijdens haar telemarketinggesprekken in de periode van 2007 tot en met 2009 aan de abonnee niet de mogelijkheid zou hebben geboden om verzet aan te tekenen tegen het verdere gebruik van zijn telefoonnummer. Zoals het CBb in zijn uitspraken van 10 juli 2014 (ECLI:NL:CBB:2014:245) en 14 juli 2015 (ECLI:NL:CBB:2015:197) heeft overwogen, hoeft het recht van verzet alleen te worden aangeboden indien met de abonnee wordt gesproken. Omdat ACM dit niet heeft aangetoond, heeft het CBb de boete vernietigd.
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2014:245 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3119 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:25 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2015:197
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:25 ★★