College van Beroep voor het bedrijfsleven, 10-01-2018 / 16/111 en 16/227


ECLIECLI:NL:CBB:2018:3
Datum10-01-2018
InhoudsindicatieLasten onder dwangsom wegens niet voldoen aan inlichtingenvordering van DNB. DNB heeft inlichtingen van appellanten verzocht met het oog op de uitoefening van het toezicht op de naleving van de Wft, terwijl mogelijk gebruik van de gevorderde informatie ten behoeve van bestuurlijke beboeting of bestraffing niet is uitgesloten. Het College is van oordeel dat, ter voldoening aan de eisen die uit artikel 6 van het EVRM voortvloeien, DNB in ieder geval de dwangsombesluiten die strekken tot naleving van de inlichtingenvorderingen, voor zover het wilsafhankelijk materiaal betreft, in die zin had dienen te beperken dat de verplichting om de inlichtingen te verstrekken geldt met de restrictie dat het verstrekte materiaal uitsluitend wordt gebruikt ten ehoeve van de uitoefening van het toezicht op de naleving van de Wft.
Recht.nl artikelNieuwe eisen aan een last onder dwangsom bij wilsafhankelijk materiaal (27-02-2018)
Een ieder is verplicht om mee te werken aan een vordering van een toezichthouder. Deze verplichting vindt echter zijn begrenzing in het nemo tenetur-beginsel, oftewel het beginsel dat niemand zichzelf hoeft te beschuldigen. Met de onderstaande uitspraak geeft het CBB handvatten hoe een toezichthouder dient om te gaan met de verhouding tussen de inlichtingenplicht en het nemo tenetur-beginsel.
> Nieuwe eisen aan een last onder dwangsom bij wilsafhankelijk materiaal (Arnoud Boorsma, Blogbestuursrecht.nl)
TijdschriftartikelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 10-01-2018
NJB 2018/280
Inlichtingenvordering van DNB
TijdschriftartikelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 10-01-2018 (met noot)
S.M.C. Nuijten
JOR 2018/98
Lasten onder dwangsom wegens niet voldoen aan inlichtingenvordering van DNB, Vastlegging van arbeids- en rusttijden op gegevensdrager staat niet vast, zodat dienstroosters kwalificeren als wilsafhankelijk materiaal, Schending van art. 6 EVRM, Restrictie dat verstrekte materiaal uitsluitend wordt gebruikt ten behoeve van uitoefening van toezicht op naleving van Wft ontbreekt.
TijdschriftartikelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 10-01-2018
RF 2018/33
Inlichtingen
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ3640 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2144 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1141 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2500 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:117 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:112 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:8023
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:8018
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:112 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:2908
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2019:177
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:5422
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:535
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2019:157
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2019:156
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:6248
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:2995
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:4153
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2018:444