College van Beroep voor het bedrijfsleven, 11-09-2018 / 17/1277


ECLIECLI:NL:CBB:2018:477
Datum11-09-2018
InhoudsindicatieOntvankelijkheid bezwaar, verschoonbaarheid termijnoverschrijding, artikel 6:11 Awb, beroepsmatige rechtsbijstand, artikel 8:75 Awb.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY2770 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:1295