College van Beroep voor het bedrijfsleven, 13-11-2018 / 17/1630


ECLIECLI:NL:CBB:2018:610
Datum13-11-2018
InhoudsindicatieGLB. Randvoorwaarden. Bewijs ontbreekt dat appellante artikel 8a van het Besluit gebruik meststoffen heeft overtreden. Verweerder mocht niet afgaan op bevindingen ten aanzien van een controle neergelegd in een e-mail. Schending hoorplicht.
Recht.nl artikelBestuursrechtelijk bewijs: bevindingen van bestuursorganen en het proces-verbaal (06-12-2018)
Bij verschillende vormen van handhaving (last onder dwangsom, last onder bestuursdwang of een bestuurlijke boete) wordt gebruik gemaakt van bevindingen/waarnemingen van toezichthouders. Deze bevindingen kunnen in een op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakt en ondertekend proces-verbaal zijn verwerkt, dan wel in een inspectierapport of verslag dat niet op ambtseed of ambtsbelofte is opgemaakt. Voor zover de door toezichthouders opgestelde stukken niet op officiŽle ambtseed of ambtsbelofte zijn gemaakt, brengt dat echter niet zonder meer met zich dat daaraan geen betekenis toekomt. De Afdeling deed hieromtrent een interessante uitspraak.
> Bestuursrechtelijk bewijs: bevindingen van bestuursorganen en het proces-verbaal (Anna Tsheichvili, Wieringa-advocaten.nl)
TijdschriftartikelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 13-11-2018 (met noot)
D. van der Meijden
JBO 2018/271
Randvoorwaardenkorting.
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2018:211