College van Beroep voor het bedrijfsleven, 18-06-2019 / 18/183 en 18/991


ECLIECLI:NL:CBB:2019:234
Datum18-06-2019
InhoudsindicatieArtikel 14 Wet toezicht accountantsorganisaties. Zorgplicht. Bestuurlijke boete. Tekortkomingen in de controlewerkzaamheden van de externe accountants kunnen, hoe ernstig ook, niet zonder meer tot de conclusie leiden dat de accountantsorganisatie nalatig is ten aanzien van de op haar rustende zorgplicht. Indien sprake is van tekortkomingen bij de uitvoering van de wettelijke controle zal, om een overtreding van de zorgplicht te kunnen vaststellen, tevens duidelijk moeten zijn dat de oorzaak van de geconstateerde tekortkomingen op eigen handelen of nalaten van de accountantsorganisatie is terug te voeren. De aard, ernst en hoeveelheid van de tekortkomingen in de controlewerkzaamheden van de externe accountants zeggen op zichzelf beschouwd onvoldoende over een eigenstandige gedraging van de accountantsorganisatie om een overtreding van de zorgplicht van artikel 14 van de Wta te kunnen vaststellen. Om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop de accountantsorganisatie invulling geeft aan haar wettelijke verplichtingen, in het bijzonder de op grond van artikel 14 van de Wta op haar rustende zorgplicht, valt er in de meeste gevallen niet aan te ontkomen (enig) onderzoek naar (de opzet en werking van) het stelsel van kwaliteitsbeheersing en/of het kwaliteitsbeleid te doen.
Recht.nl artikelIndividuele dossiers onvoldoende bewijs dat accountant tekort is geschoten (18-06-2019)
De AFM heeft niet bewezen dat EY en PwC hun zorgplicht hebben verzaakt. Tekortkomingen in individuele dossiers zijn onvoldoende bewijs dat een kantoor tekort is geschoten. De boetes die de toezichthouder oplegde zijn dus niet terecht, aldus het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De AFM wil dat de wet wordt aangepast.
> Definitieve streep door AFM-boetes EY en PwC (Accountant.nl)
> Acccountantsorganisaties niet juridisch aanspreekbaar op kwaliteit wettelijke controles (AFM.nl)
> AFM-boetes EY en PwC ook in hoger beroep van tafel (Accountancyvanmorgen.nl)
> Boodschap CBb voor AFM: eerst praten, dan pas een boete (Accountancyvanmorgen.nl)
TijdschriftartikelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 18-06-2019
NJB 2019/1517
Tekortkomingen in de controlewerkzaamheden van de externe accountants kunnen, hoe ernstig ook, niet zonder meer tot de conclusie leiden dat de accountantsorganisatie nalatig is ten aanzien van de op haar rustende zorgplicht
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA6456 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA0399 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:40 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:9978
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:9977