College van Beroep voor het bedrijfsleven, 13-08-2019 / 18/682


ECLIECLI:NL:CBB:2019:340
Datum13-08-2019
InhoudsindicatieWmg. Overtreding van art. 35 Wet marktordening gezondheidszorg (het in rekening brengen van een tarief voor een niet geldige prestatie dan wel het in rekening brengen van een hoger tarief dan door NZa is vastgesteld). NZa heeft daarvoor hoofdelijke boetes opgelegd aan de Nederlandse onderneming en aan de aandeelhouder/bestuurder die tevens de enige orthodontist is in die praktijk. De aandeelhouder/bestuurder van de Nederlandse praktijk heeft ook een eenmanszaak in Duitsland. Na een eerste gesprek in de Nederlandse praktijk, waarbij de consument een voorlopige kostenbegroting ontvangt waarin onder meer is vermeld dat een aparte overeenkomst afgesloten dient te worden voor het opstellen van een behandelplan door de Duitse praktijk, wordt vanuit de Duitse praktijk een behandelplan opgesteld, waarvoor een bedrag van 420,-- in rekening wordt gebracht. Het College oordeelt dat het factureren van het behandelplan kan worden toegerekend aan de Nederlandse onderneming en dat de aandeelhouder/bestuurder als feitelijke leidinggever aan de overtredingen kan worden aangemerkt. Het moet voor appellanten evident zijn geweest dat zij zich aan de door NZa vastgestelde prestaties en maximumtarieven hadden te houden en dat die prestaties en tarieven niet via de Duitse praktijk kunnen worden omzeild. Het beroep wordt gegrond verklaard omdat verweerster de boete ten onrechte hoofdelijk heeft opgelegd aan de Nederlandse onderneming (een BV) en de orthodontist in persoon gezamenlijk en de rechtbank dat ten onrechte in stand heeft gelaten. Het College stelt afzonderlijke boetebedragen vast voor de Nederlandse onderneming en de daar werkzame orthodontist.
Recht.nl artikelNederlandse maximumtarieven niet te omzeilen met behandelplan via Duitse vestiging (13-08-2019)
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een orthodontist terecht beboet voor het sturen van onwettige declaraties. De orthodontist bracht Nederlandse patiŽnten te veel in rekening. Hij dacht de Nederlandse maximumtarieven te kunnen omzeilen door het behandelplan net over de grens in zijn Duitse praktijk te schrijven.
> Orthodontiepraktijk terecht beboet voor onwettige declaraties (Rechtspraak.nl)
> Boetebesluit 161960 Praktijk voor Orthodontie R.G. Potgieser BV, 07-04-2016 (Overheid.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:733 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2017:327 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2017:14 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2019:47
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:2425