Centrale Raad van Beroep, 01-02-2005 / 03/1239 NABW


ECLIECLI:NL:CRVB:2005:AS4786
Datum01-02-2005
InhoudsindicatieGeen recht op algemene bijstand voor degene die onderwijs of beroepsopleiding volgt. Studiefinanciering wordt geacht toereikend te zijn. Geen aanvullende bijstand aangezien geen sprake van bijzondere omstandigheden.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 01-02-2005, 03/1239 NABW
JWWB 2005/159
Rentedragende lening in het kader van de studiefinanciering als voorliggende voorziening.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BG1808 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2293 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:3012
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4384
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:331