Centrale Raad van Beroep, 27-04-2006 / 04-4758 MAW


ECLIECLI:NL:CRVB:2006:AX3212
Datum27-04-2006
InhoudsindicatieLetselschade als gevolg van ongeval. Verzoek om schadevergoeding. Werkgever zorgplicht geschonden.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 27-04-2006, 04/4758 MAW
ABKort 2006/351
Zuiver schadebesluit, zorgplicht, werkgever, schadevergoeding.

TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 27-04-2006, 04/4758 MAW
JB 2006/200
Zuiver schadebesluit. Schade als gevolg van ongeval in ambtelijke dienstbetrekking. Toetsingsmaatstaf. Bewuste roekeloosheid. Causaal verband.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 27-04-2006, 04/4758 MAW
TAR 2006, 121
Zorgplicht; bewuste roekeloosheid?
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2000:AB0072 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4456