Centrale Raad van Beroep, 11-03-2008 / 05/6813 WWB e.a.


ECLIECLI:NL:CRVB:2008:BC7032
Datum11-03-2008
InhoudsindicatiePlicht tot arbeidsinschakeling: niet meewerken aan traject. Maatregel: het voor onbepaalde duur verlagen van de bijstand is in strijd met de WWB.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 11-03-2008, 05/6813 WWB e.a.
USZ 2008/126
Verlaging bijstand. Duur.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 11-03-2008, 05/6813 WWB e.a.
RSV 2008/132
Niet gebruikmaken voorziening arbeidsinschakeling - herhaalde recidive - verlaging algemene bijstand met 100% voor onbepaalde duur - bepaling uit Afstemmingsverordening onverbindend.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP6843 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW3807
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2236
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ7845
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2010:BL6619
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2008:BG6382