Centrale Raad van Beroep, 24-06-2008 / 06/6984 WWB, 06/6985 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2008:BD5641
Datum24-06-2008
InhoudsindicatieNiet nakomen van inlichtingenverplichting omtrent de woonsituatie. Herhaald verzoek om bijstand: tijdens 1e periode is er geen sprake van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden; tijdens 2e periode is er sprake van wijziging in de woonsituatie.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 24-06-2008, 06/6984 WWB, 06/6985 WWB
USZ 2008/252
Herhaalde aanvraag. Onderscheid naar periode.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 24-06-2008, 06/6984 WWB, 06/6985 WWB
RSV 2008/242
Huisbezoek - redelijke grond - na buiten behandelingstelling van herhaald verzoek om bijstand alsnog inhoudelijk besluit - geen nova in beoordelingsperiode eerder besluit - nader verstrekte gegevens met betrekking tot de periode sedertdien
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 24-06-2008, 06/6984 WWB, 06/6985 WWB (met noot)
C.L.G.F.H. Albers
JB 2008/203
Niet-behandelen aanvraag. Nieuw inhoudelijk besluit. Besluit op bezwaar.

Noot onder JB 2008/196.
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:7020
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2012:BW1059
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY6557
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BJ9545