Centrale Raad van Beroep, 11-07-2008 / 05-1789 WAO


ECLIECLI:NL:CRVB:2008:BD7033
Datum11-07-2008
InhoudsindicatieBestuursrechter moet schadevergoeding voor rechterlijke overschrijding redelijke termijn zelf afdoen.
Recht.nl artikelBestuursrechter moet schadevergoeding voor rechterlijke overschrijding redelijke termijn zelf afdoen (14-07-2008)
De bestuursrechter moet een verzoek van een belanghebbende om schadevergoeding voor rechterlijke overschrijding van de redelijke termijn (o.g.v. art. 6 EVRM) zelf afdoen. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep beslist. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State besliste eerder al hetzelfde.
Dit betekent dat een belanghebbende niet langer een civielrechtelijke procedure hoeft aan te spannen om schadevergoeding te krijgen als de bestuursrechter (in beroep en/of in hoger beroep) de redelijke termijn heeft overschreden. Voor de belanghebbende is het daarmee veel eenvoudiger geworden om schadevergoeding te krijgen en de procedure wordt aanzienlijk verkort.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 11-07-2008, 05/1789 WAO
NJB 2008, 1413
(Vermoeden van) overschrijding redelijke termijn door de Raad. Verdragsconforme toepassing art. 8:73 Awb. Heropening onderzoek met Staat der Nederlanden als partij. Verdragsconforme toepassing art. 8:26 Awb.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 11-07-2008, 05/1789 WAO
ABKort 2008/291
Redelijke termijn, schadevergoeding, schadestaatprocedure, partijstelling.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 11-07-2008, 05/1789 WAO
AB 2008/241
Verdragsconforme toepassing art. 8:73; overschrijding redelijke termijn door de CRvB; Staat der Nederlanden (Minister van justitie) als partij.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 11-07-2008, 05/1789 WAO (met noot)
A.M.L. Jansen
JB 2008/172
Herziening WAO-uitkering wegens aanpassing arbeidsongeschiktheidsberekening (van 80-100% naar 35-45%). Rechtsgevolgen vernietigde bestreden besluit ten onrechte door rechtbank in stand gelaten. Finale geschilbeslechting: CRvB voorziet zelf in zaak door intrekking uitkering. Vermoeden van schending redelijke termijn door CRvB. Heropening onderzoek ter voorbereiding nadere uitspraak hierover en evt. vaststelling schadevergoeding.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 11-07-2008, 05/1789 WAO (met noot)
Barkhuysen, van Emmerik
USZ 2008/238
Voorwaarden aanzegging. Aanzegging aan gemachtigde. Uitlooptermijn. (vermoeden van) overschrijding redelijke termijn door de bestuursrechter. Verdragsconforme toepassing art. 8:73 Awb. Heropening onderzoek met Staat der Nederlanden als partij. Verdragsconforme toepassing art. 8:26 Awb.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 11-07-2008, 05/1789 WAO
Zorgvuldigheidsbeginsel; redelijke termijn, verdragsconforme toepassing van Awb.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 11-07-2008, 05/1789 WAO (met noot)
A.C. Damsteegt
SR 2008, 57
Aanzegging van functies en de bestuursrechtelijke traagheid.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 11-07-2008, 05/1789 WAO (met noot)
R. Stijnen
RSV 2008/317
Omgaan CRvB - overschrijding redelijke termijn - rechterlijk aandeel - staat als procespartij.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 11-07-2008, 05/1789 WAO
NJB 2009, 296
Standaard vaststelling schadevergoeding. Schending redelijke termijn door de rechter. Hoogte schadevergoeding. Veroordeling Staat der Nederlanden.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:1995:ZB1495 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BB6430 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2006:AY2985 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH1009 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5046 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BX6666 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2009:BH4213 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM7040 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM2551 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2009:BH4212 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2009:BH3856 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:1586
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY3113
Gerelateerd ECLI:NL:RBZLY:2009:BH5403
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2009:BH4457
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BI9915
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH1323
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH1282
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2008:BG7130
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2012:BW9650
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR5779
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2010:BL8597
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BN3478
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2009:BH6256
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BJ8076
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BI4318
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BI1255
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2008:BG6011
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2008:BE9971