Centrale Raad van Beroep, 21-11-2008 / 06-5573 WAO


ECLIECLI:NL:CRVB:2008:BG5934
Datum21-11-2008
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek om terug te komen van een eerder besluit, inhoudende weigering WAO-uitkering toe te kennen,aangezien geen sprake van nieuwe feiten of omstandigheden. Duuraanspraak? Splitsing aanbrengen tussen verleden en toekomst? De hierop betrekking hebbende rechtspraak is van belang als er sprake is van een (nog) bestaande rechtsbetrekking tussen de betrokkene en het bestuursorgaan. Deze rechtspraak is niet van toepassing in gevallen waarin in het verleden geweigerd is een WAO-uitkering toe te kennen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2003:AO0725 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX2174 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW8655
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:29
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BK6839