Centrale Raad van Beroep, 15-04-2009 / 06-6933 WAO + 06-6937 WAO


ECLIECLI:NL:CRVB:2009:BI2044
Datum15-04-2009
InhoudsindicatieHerziening WAO-uitkering.Voldoende medische en arbeidskundige grondslag. Afwijzing verzoek om schadevergoeding. De besluiten van het Uwv zijn niet onrechtmatig. Schending redelijke termijn. In de zaak 06/6933 WAO is sprake van een herhaalde behandeling door de rechtbank. Er is vanaf de ontvangst door het Uwv van het eerste bezwaarschrift van appellante tot de datum van deze uitspraak zes jaar en ruim zes maanden verstreken. Er is sprake van een te lange behandelingsduur in de eerste behandeling door de rechtbank en in de behandeling door de Raad. De overschrijding van de redelijke termijn komt voor het overige voor rekening van het Uwv. In de zaak 06/6937 WAO zijn vanaf de ontvangst door het Uwv van het bezwaarschrift van appellante tot de datum van deze uitspraak vier jaar en ruim zes maanden verstreken. Gezien verzoek om schadevergoeding met betrekking tot de mogelijke overschrijdingen van de redelijke termijn zowel in de bestuurlijke als in de rechterlijke fase is er aanleiding om het onderzoek te heropenen. De Raad merkt naast het Uwv de Staat der Nederlanden (de minister van Justitie) aan als partij in die procedure.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 15-04-2009, 06/6933 WAO + 06/6937 WAO
RSV 2009/152
Schadevergoeding - overschrijding redelijke termijn - hernieuwde behandeling van het bezwaar - hernieuwde behandeling door de rechter.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH1009 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH9991 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BI8665 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BY8139 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BJ6976 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ5709 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3129 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO8537 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY4730
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW0888
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV3798
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BU8983
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BL5408
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BJ3024
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BJ2400
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BI9386
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:4031
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3213
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:74
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2659
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1352
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX3392
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BT8668
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ7527
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2010:BL9929
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BN3322
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BL5743
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BL3186
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BK0964
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BJ7145
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BI9366
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BI8406
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:5195
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2293
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1924
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2953
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:563
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1345
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY1424
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX5904
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX2803
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW4358
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2011:BP3799
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BT7098
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR3525
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ7345
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ0928
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP9805
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP0051
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2010:BO6964
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2010:BO6943
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2010:BN2510
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO2646
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO1370
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BN5836
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BN4091
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BN3815
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BN2414
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BN2065
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BN1201
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM5957
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BL6453
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BL3611
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BL3367
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2009:BJ4446
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2009:BJ1662
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BK8220
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BK5169
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BJ4676