Centrale Raad van Beroep, 21-04-2009 / 08-424 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2009:BI2112
Datum21-04-2009
InhoudsindicatieHerziening bijstandsuitkering. Terugvordering. Was College bevoegd terug te vorderen. De zesmaanden-jurisprudentie houdt in dat de bevoegdheid van een bestuursorgaan om onverschuldigd betaalde uitkeringen terug te vorderen in tijd wordt beperkt indien niet adequaat wordt gereageerd op signalen van een betrokkene waaruit kan worden afgeleid dat te veel of ten onrechte uitkering wordt verstrekt. De ontvangen mededeling van appellante dat haar netto-inkomen uit werk wisselend is en maandelijks wordt opgegeven, in samenhang met de maandelijks ingezonden inkomstenverklaringen, hadden een duidelijk signaal moeten vormen dat het op de bijstand in mindering gebrachte (vaste) bedrag aan te korten inkomsten niet correct was vastgesteld.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 21-04-2009, 08/424 WWB
USZ 2009/179
Zesmaandenjurisprudentie. Signaal. Opgave wisselde inkomsten uit arbeid. Gebruikmaken van de bevoegdheid tot terugvorderen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 21-04-2009, 08/424 WWB (met noot)
K.W. Bruggeman
RSV 2009/197
Wisselende inkomsten - signaal - terugvordering - zesmaanden-jurisprudentie.
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:6439
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4240
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:360