Centrale Raad van Beroep, 19-05-2009 / 07-4236 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2009:BI6036
Datum19-05-2009
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering bijstand-gezamenlijke huishouding beroep op EHRM-arresten Salduz en Panovits. Geen recht op aanwezigheid advocaat bij verhoor sociale recherche. Vanwege gezamenlijke huishouding terecht bijstand ingetrokken en teruggevorderd. Geen sprake van verboden discriminatie op grond van art. 26 IVBPR. Geen sprake van zorgbehoefte, zodat uitzonderingscategorie niet aan de orde is.
Recht.nl artikelBij verhoor door sociale recherche geen recht op aanwezigheid advocaat (04-06-2009)
De Centrale Raad van Beroep volgt in de onderstaande zaak appellante niet in haar stelling dat haar verklaring ten overstaan van enkele sociaal rechercheurs niet als ondersteuning voor de besluitvorming van de Raad gebruikt zou kunnen worden, omdat niet vanaf de aanvang van het onderzoek een raadsman aanwezig is geweest. In een zaak als de onderhavige, waarin intrekking en terugvordering van bijstand aan de orde is (en het dus niet gaat om een strafrechtelijke procedure), geldt niet de beschermende werking van artikel 6 EVRM.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 19-05-2009, 07/4236 WWB
NJB 2009, 1224
Verhoor sociale recherche. Aanwezigheid advocaat.
De Raad volgt de gemachtigde niet in zijn stelling dat, als uitvloeisel van de genoemde arresten van het Europees Hof (LJN BH0679, LJN BH0680), de verklaring die appellante ten overstaan van sociaal rechercheurs heeft afgelegd niet als ondersteuning voor de besluitvorming van het College gebruikt zou kunnen worden omdat niet vanaf de aanvang van het onderzoek een raadsman aanwezig is geweest.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 19-05-2009, 07/4236 WWB
ABKort 2009/249
Intrekking en terugvordering bijstand, verhoor sociale recherche, geen recht op aanwezigheid advocaat.

(X / B&W van Stadskanaal).
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 19-05-2009, 07/4236 WWB
USZ 2009/198
Beroep op de EHRM-arresten Salduz en Panovits. Strafrechtelijke procedure. Bewijsuitsluiting.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 19-05-2009, 07/4236 WWB
RSV 2009/199
Intrekking en terugvordering van bijstand - geen bijstand door raadsman bij verhoor - gezamenlijke huishouding - zorgbehoefte.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 19-05-2009, 07/4236 WWB
AB 2009/370
Gezamenlijke huishouding; ontbreken kopie verklaring betrokkene; geen recht op aanwezigheid advocaat bij verhoor door sociale recherche.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH7978 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BJ7968 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV1783 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ9827 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO2768 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ2054 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BY8315 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM7232 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW0108
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV9390
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ5597
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV0814
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR5736
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:3180
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1348
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ6134
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BY8330
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2873
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2132
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:956
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY5787
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX3201
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX2485
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW8306
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV6582
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV1893
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BU7308
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BT7599
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BT7595