Centrale Raad van Beroep, 07-07-2009 / 08-6585 WWB + 08-6586 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2009:BJ2444
Datum07-07-2009
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering bijstand. Niet verschoonbare termijnoverschrijding indienen bezwaarschrift.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 07-07-2009, 08/6585 WWB + 08/6586 WWB
ABKort 2009/316
Verzending bezwaarschrift, onjuiste adressering, retournering.

(X / B&W van Venlo).
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 07-07-2009, 08/6585 WWB + 08/6586 WWB
USZ 2009/272
Verzending bezwaarschrift. Onjuiste adressering. Retournering.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 07-07-2009, 08/6585 WWB + 08/6586 WWB
NJB 2009, 1501
Retournering poststuk door TNT post. Einde verzending bezwaarschrift. Latere overhandiging bezwaarschrift is geen voortzetting van de verzending per post. Met de retournering van het bezwaarschrift door TNT post is een einde gekomen aan de verzending van het bezwaarschrift.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BC9038 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3034
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2921