Centrale Raad van Beroep, 01-09-2009 / 08-4928 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2009:BJ7888
Datum01-09-2009
InhoudsindicatieHerziening en terugvordering bijstandsuitkering. Oplegging administratieve boete. Het College het bezwaar tegen de besluiten wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaart. Vaststaat dat appellant het College niet van zijn adreswijziging in kennis heeft gesteld. Nu de besluiten zijn verzonden naar het bij het College laatstelijk bekende woonadres van appellant, is de Raad van oordeel dat deze besluiten in overeenstemming met het bepaalde in artikel 3:41 van de Awb bekend zijn gemaakt. De termijnen waarbinnen appellant een bezwaarschrift had kunnen indienen, hebben dan ook een aanvang genomen op de dag na die waarop deze besluiten aan hem zijn toegezonden. Geen sprake van een (geloofwaardige) ontkenning van de ontvangst.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2433 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2762 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:257 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:195 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR0473 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1595
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1966
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ0561
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BN2534
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:515
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:593
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3158
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:951
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2218
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:11602
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2254
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1427
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1115
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ6710
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2554
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY5021
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO1872