Centrale Raad van Beroep, 02-10-2009 / 08-4641 WAZ


ECLIECLI:NL:CRVB:2009:BJ9684
Datum02-10-2009
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek van appellant om vergoeding van immateriŽle schade als gevolg van trage besluitvorming. Artikel 6 van het EVRM heeft betrekking op de behandeling binnen een redelijke termijn door de rechter, en niet door het bestuursorgaan. Wel wordt, indien tegen het besluit op bezwaar beroep wordt ingesteld, de bezwaarfase betrokken bij de beoordeling van de vraag of de redelijke termijn in de procedure als geheel is overschreden. Appellant heeft verzocht om vergoeding van immateriŽle schade die het gevolg is van de duur van de behandeling van zijn op 5 februari 2001 gedane verzoek om een zelfstandig schadebesluit. De Raad stelt vast dat het Uwv bij het besluit van 7 september 2006 het verzoek om een zelfstandig schadebesluit heeft afgewezen daarbij beslissend op het bezwaar tegen het uitblijven van een beslissing op het verzoek. Tegen het besluit van 7 september 2006 heeft appellant geen beroep bij de rechtbank ingesteld. Appellant kan aan artikel 6 van het EVRM geen aanspraak op schadevergoeding ontlenen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH1009 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2004:AR7273 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BI2748 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2006:AV6481