Centrale Raad van Beroep, 19-11-2009 / 08/2286 AW + 08/2287 AW + 08/2407 AW + 08/2409 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2009:BK4735
Datum19-11-2009
InhoudsindicatieDubbel hoger beroep. Niet is in geschil dat betrokkene buiten het bereik van de in het jaar 2000 getroffen coulance-regeling valt omdat hij, op het moment dat het coulance-aanbod is gedaan, niet meer in dienst was van het korps Amsterdam-Amstelland. Betrokkene heeft zich evenwel op het standpunt gesteld dat de korpsbeheerder, door te beslissen dat hij niet in aanmerking komt voor de in 2005 overeengekomen minnelijke regeling, in strijd met het vertrouwensbeginsel heeft gehandeld. Daartoe heeft betrokkene met name gewezen op de overweging ten overvloede in de uitspraak van de rechtbank Assen van 3 oktober 2002 (...). Betrokkene stelt dat deze overweging voor hem gedragsbepalend is geweest, in deze zin dat hij heeft gemeend te kunnen afzien van hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 16 juni 2003. Beroep op vertrouwensbeginsel faalt: geen ondubbelzinnig en ongeclausuleerd toezeggingen gedaan die bij de betrokkene gerechtvaardigde verwachtingen hebben gewekt. Beroep op gelijkheidsbeginsel slaagt evenmin. Het resultaat van de in 2005 gevoerde onderhandelingen was dat de groep van personen die in aanmerking kwam voor de beŽindigingsvergoeding was beperkt tot de onder 1.6 genoemde groepen van medewerkers. De Raad kan, gegeven het onverplichte karakter van de in 2005 overeengekomen minnelijke regeling, deze door de korpsbeheerder aangebrachte beperking niet voor onjuist houden. Nu voorts tussen partijen niet in geschil is dat betrokkene ten tijde van de onderhandelingen in 2005 niet tot de genoemde groepen van medewerkers behoorde, ziet de Raad reeds daarin een voldoende grond om een verschil in behandeling gerechtvaardigd te achten. De Raad volgt de korpsbeheerder in zijn grief dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat het bezwaar van betrokkene tegen het primaire besluit van 6 december 2005 niet-ontvankelijk moest worden verklaard. Mede gelet op hetgeen voor herhaalde aanvragen is bepaald in artikel 4:6 van de Awb, kan de Raad zich niet verenigen met het oordeel van de rechtbank dat het besluit van de korpsbeheerder van 6 december 2005, waarbij het verzoek van betrokkene van 26 september 2005 met toepassing van genoemd artikel is afgewezen, niet kan worden aangemerkt als een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR4926 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV2323 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3021 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1730 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3487 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3882 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3686 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1799 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:898 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:987 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2184 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2241
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4529
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3685
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3049
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2685
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2550
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1540
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:844
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3379
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1067
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1546
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1457
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:349
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:340
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:273
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4168
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4165
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4163
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2095
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2022
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1455
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:989
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:988
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BY9065
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BY8134
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2966
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1255
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX9420
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX9408
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX1177
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW3701
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW0072
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2371
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:3829
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3134
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1878
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:993
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:986
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:2785
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4275
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3456
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:963
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:120
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:5455
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:6022
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4795
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4524
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4370
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4265
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2303
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1730
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:512
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2015:3625
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:6587
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4866
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4604
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3756
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3640
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2648
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2375
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1846
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1783
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1695
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1671
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1670
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:774
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:449
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:336
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2014:3899
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4387
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4297
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4244
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4169
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4167
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4166
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4164
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4162
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4003
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3682
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2542
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2000
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1659
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1527
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1503
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1229
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:917
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:676
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:350
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:208
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ9705
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ9359
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ9175
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ7142
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2930
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2783
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2636
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2195
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2039
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:899
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY7826
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY6604
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY5451
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX9419
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX9410
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX3351
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW9738
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW7697
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW3652
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV8662