Centrale Raad van Beroep, 10-12-2009 / 08/4485 WAO


ECLIECLI:NL:CRVB:2009:BK6387
Datum10-12-2009
InhoudsindicatieIntrekking WAO-uitkering. Naar het oordeel van de Raad is in het rapport van de bezwaarverzekeringsarts de grief over de verschillende diagnoses van de huisarts en de verzekeringsarts voldoende weerlegd. Daarbij komt dat het niet zozeer van belang is wat precies de diagnose is, maar dat het gaat om de vraag of de beperkingen juist zijn vastgesteld. In de FML zijn in verband met de psychische klachten van appellante de nodige beperkingen aangenomen ten aanzien van het persoonlijk en sociaal functioneren. De Raad ziet in de in het dossier aanwezige gegevens geen aanknopingspunten om aan te nemen dat de beperkingen zijn onderschat. Dit blijkt ook niet uit het feit dat appellante inmiddels onder behandeling is voor haar psychische klachten. De aan appellante voorgehouden functies zijn in overeenstemming met de voor haar vastgestelde belastbaarheid.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:637