Centrale Raad van Beroep, 21-01-2010 / 09-4303 WWB-V


ECLIECLI:NL:CRVB:2010:BL0352
Datum21-01-2010
InhoudsindicatieVerzet gegrond. De Raad ziet, in het licht van het in artikel 6, eerste lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden verankerde recht op toegang tot de rechter, aanleiding dat appellant alsnog in de gelegenheid wordt gesteld het in de vijf zaken verschuldigde griffierecht te voldoen. Griffierecht, cumulatie, uitstel van betaling.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 21-01-2010, 09/4303 WWB-V
ABKort 2010/52
Griffierecht, cumulatie, uitstel van betaling.

(X / B&W Amsterdam).
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 21-01-2010, 09/4303 WWB-V
USZ 2010/87
Griffierecht. Cumulatie. Uitstel van betaling.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 21-01-2010, 09/4303 WWB-V
JB 2010/73
Griffierecht. Cumulatie. Uitstel van betaling.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:642