Centrale Raad van Beroep, 26-01-2010 / 08-669 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2010:BL1686
Datum26-01-2010
InhoudsindicatieBijstand van appellant vanaf 1 januari 2007 met 50 % verlaagd voor de duur van twee maanden omdat appellant onvoldoende had meegewerkt aan een voorziening gericht op arbeidsinschakeling als bedoeld in artikel 9 van de WWB. Geen objectieve medische gegevens dat appellant aan zodanige medische klachten leed dat van hem niet gevergd kon worden zijn werkzaamheden bij Paswerk voort te zetten. Van de appellant verweten gedraging kan niet gezegd worden dat elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt. Appellant heeft betoogd dat deze verlaging hem en zijn gezin onder het door internationale verdragen gegarandeerde bestaansminimum brengt en dat het College daardoor het gezinsleven van appellant en zijn gezin onmogelijk maakt. Het beroep van appellant op diverse verdragsbepalingen (EVRM, ESH, IVRK en IVESCR) slaagt niet. Naar het oordeel van de Raad kan in redelijkheid niet worden gezegd dat de opgelegde maatregel geen blijk geeft van een fair balance tussen de publieke belangen betrokken bij de afstemming van bijstand en de particuliere belangen van appellant. Het beroep op artikel 8 van het EVRM slaagt dan ook niet.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 26-01-2010, 08/669 WWB
NJB 2010, 464
Het beroep van betrokkene op diverse verdragesbepalingen (EVRM, ESH, IVRK en IVESCR) dat de opgelegde maatregel in de vorm van een verlaging van de bijstand met 50% gedurende twee maanden hem en zijn gezin onder het door de internationale verdragen gegarandeerde bestaansminimum brengt en daardoor het gezinsleven van hem en zijn gezin onmogelijk maakt, slaagt niet.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 26-01-2010, 08/669 WWB
USZ 2010/79
Maatregel. Bestaansminimum. Internationale verdragen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BG8776 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2004:AP4680 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BG8789 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2006:AY9940 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3803 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP6843 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2492 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4178 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM9795 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4259 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4179 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR7098 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2321 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY3139 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW4281 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO3025 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW4636
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM1913
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1604
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2855
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:340
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ3795
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM6748
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:11358
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:7930
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:3749
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4741
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3756
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3322
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA0942
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2853
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2847
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:911
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2012:BX7002
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BY3982
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX3870
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW9389
Gerelateerd ECLI:NL:RBZLY:2011:BQ3967
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BU1947
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ3337
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BN3294
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM1922