Centrale Raad van Beroep, 25-02-2010 / 09-1894 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2010:BL6876
Datum25-02-2010
InhoudsindicatieVerzoek om functieonderhoud. Vaststelling definitieve functiebeschrijving. Bij (een verzoek om) functieonderhoud gaat het om de vraag of de feitelijk opgedragen werkzaamheden gedurende langere tijd wezenlijk afwijken van de functiebeschrijving. Een slechts terughoudende toetsing is niet op haar plaats. Die beantwoording moet zich immers richten op de vaststelling van feiten. Een terughoudende toetsing geldt echter wel bij de beoordeling van een organieke functiebeschrijving als bij bestreden besluit 2 aan de orde. Naar appellant onweersproken heeft gesteld waren zijn taken in 2005 geen andere dan in 2006. Nu de contacten met de AIVD een zeer wezenlijk onderdeel uitmaken van de appellant opgedragen taken had dit in de functiebeschrijving van 2005 op dezelfde wijze als in die van 2006 tot uitdrukking moeten worden gebracht. Nu dit niet is gebeurd dient bestreden besluit 1 voor dit deel te worden vernietigd. De Raad voorziet zelf in de zaak. De Raad is niet gebleken dat de taken van appellant in de functiebeschrijving onjuist of onvolledig zijn weergegeven. Het organiseren van werkoverleg binnen de eenheid is uitdrukkelijk tot een taak van het hoofd van het bureau gemaakt. Er bestaat geen grond voor het oordeel dat dit tot de taak van (ook) appellant moet worden gerekend.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2005:AT9173 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BC1682 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2588 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2880 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1432 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:291
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4168
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4165
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4163
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3623
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2012:BY5287
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2012:BX1714
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2016:4082
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1552
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1551
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2364
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4169
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4167
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4166
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4164
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4162
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3721
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3140
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:843
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:CA1238
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:CA0774
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ7105
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ7104
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ7088
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ7085
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ7082
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ7081
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ7074
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ7072
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ5685
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ5679
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ5678
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ0576
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:5408
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2592
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2008
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1059
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BZ5680
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BZ5677
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BZ1046
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BZ1042
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP4483