Centrale Raad van Beroep, 18-03-2010 / 08-5233 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2010:BL9739
Datum18-03-2010
InhoudsindicatieDe Raad is met de rechtbank van oordeel dat de ongeschiktheid van appellant op goede gronden is aangenomen. De Raad onderschrijft het oordeel van de rechtbank dat appellant meer dan voldoende verbeterkansen zijn gegeven, welke kansen hij niet heeft weten te benutten. Bijzondere omstandigheden. Die omstandigheden ziet de Raad gelegen in het langdurige dienstverband van appellant en in het feit dat hij voor 50% in dienst van de RDW blijft en in die functie goed functioneert. Appellant is, naar ter zitting is gebleken, gedurende enige tijd geplaatst geweest in een op initiatief van de regio West van de RDW opgezette pool. Ten tijde van het in 2006 verleende ontslag was appellant uit deze pool gehaald. De Raad is niet duidelijk geworden waarom dit is gebeurd. Gelet hierop kan naar het oordeel van de Raad niet worden gezegd dat de directie voldoende invulling heeft gegeven aan de uit het zorgvuldigheidsbeginsel voortvloeiende verplichting om te onderzoeken of herplaatsing van appellant in een passende functie binnen zijn gezagsbereik mogelijk was. Vernietiging besluit. Nieuw besluit op bezwaar.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BD0977 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2000:AA7059 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2001:AB1092 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2177 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1754 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ4250 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:906 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4802
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1224
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:4442
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1692
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:292
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3552
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2085
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:447
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:348
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ5139
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2689
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:8134
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:4647
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3172
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2227
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:852
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1424
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1135
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:32
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:2486
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:1880
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4296
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1847
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2013:CA0203
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2013:CA0202
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2283
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2179
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1246
Gerelateerd ECLI:NL:RBLEE:2011:BO8186