Centrale Raad van Beroep, 21-04-2010 / 08-1882 WAO


ECLIECLI:NL:CRVB:2010:BM1930
Datum21-04-2010
InhoudsindicatieHerziening WAO-uitkering. Voldoende medische grodnslag. Juistheid FML. Geschiktheid geduide functies. Theoretische schatting. De Raad komt niet toe aan de beoordeling van appellants stelling dat bij de vaststelling van zijn inkomsten uit arbeid geen rekening is gehouden met de fiscale gevolgen van een reiskostenvergoeding. Bij de vaststelling van het maatmaninkomen is geen rekening is gehouden met twee periodieken voor permanent uitmuntend functioneren (puf-periodieken). Dergelijke periodieken zijn nimmer aan appellant toegekend en appellant heeft evenmin aannemelijk gemaakt dat hij op enig relevant tijdstip op grond van de voor hem geldende CAO recht heeft gekregen op uitbetaling van dergelijke periodieken. Dagloonvaststelling.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:918