Centrale Raad van Beroep, 29-04-2010 / 08-3222 WUV


ECLIECLI:NL:CRVB:2010:BM3730
Datum29-04-2010
InhoudsindicatieWeigering vergoeding van de aanschaf van een auto met automatische versnelling en cruisecontrol. Eerder besluit door de Raad vernietigd wegens ondeugdelijke motivering. Bestreden besluit wederom vernietigd wegens ondeugdelijke motivering, aangezien verweerster heeft nagelaten nadere informatie in te winnen bij de behandelend orthopedisch chirurg. Inhoudelijke beoordeling door de Raad. Door de Raad wordt deskundige ingeschakeld. Geen aanleiding af te wijken van oordeel deskundige. Vernietiging bestreden besluit met instandlating rechtsgevolgen. Overschrijding redelijke termijn. Toekenning schadevergoeding van 1000,-.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BG8294 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BB5135
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX6114 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4801 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:886
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1601