Centrale Raad van Beroep, 26-05-2010 / 09-3937 WAJONG


ECLIECLI:NL:CRVB:2010:BM5934
Datum26-05-2010
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek terug te komen van het besluit, waarbij geen WAJONG-uitkering is toegekend. De door appellante overgelegde brief, waarin door een klinisch geneticus de diagnose hypermobiliteitssyndroom of het hypermobiliteits type van het Ehlers Danlos syndroom wordt gesteld en wordt aangegeven dat de klachten van appellante op grond van deze diagnose kunnen worden verklaard, kan niet worden aangemerkt als nieuw feit als bedoeld in artikel 4:6 van de Awb. Er is weliswaar een diagnose gesteld, maar er is geen sprake van wezenlijk andere gegevens over de medische situatie van appellante dan die welke bekend waren bij de beoordeling van de eerste aanvraag om uitkering.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2003:AM3202 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BB3453