Centrale Raad van Beroep, 08-06-2010 / 08/3717 WWB-E


ECLIECLI:NL:CRVB:2010:BM7232
Datum08-06-2010
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering bijstand. Gezamenlijke huishouding. Verklaring in strafproces: Geen ontoelaatbaar bewijs. De gedingstukken, en met name het rapport van de sociale recherche van 17 juli 2006 (...) bieden voldoende grondslag voor het standpunt dat appellante ten tijde hier van belang haar hoofdverblijf had in de woning van betrokkene. Appellante heeft niet afzonderlijk bestreden dat van 1 januari 2001 tot 12 juni 2001 aan het criterium van wederzijdse verzorging is voldaan. Voor wat betreft de periode vanaf 14 maart 2006: Voor het nadere standpunt van het College dat het recht op bijstand wegens schending van de inlichtingenverplichting door appellante niet is vast te stellen, is (...) in de gedingstukken onvoldoende feitelijke grondslag aanwezig.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2005:AT4358 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2006:AY5142 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BI6036 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BJ7968 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBALK:2012:BX0527
Gerelateerd ECLI:NL:RBALK:2011:BR6155
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BT2092