Centrale Raad van Beroep, 03-06-2010 / 09-4829 WAO


ECLIECLI:NL:CRVB:2010:BM8065
Datum03-06-2010
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek om terug te komen van eerdere besluiten tot vaststelling van de gedifferentieerde premie WAO. De vraag naar de aanwezigheid van nova heeft betrekking op de reikwijdte van de rechterlijke bevoegdheid en moet daarom door de bestuursrechter ambtshalve worden beantwoord. Ook indien partijen zelf bepaalde gegevens als nova kwalificeren, is de rechter aan die opvatting van partijen niet gebonden. Geen sprake van nova. De door het Uwv aan appellante gedane toezeggingen om de zaak opnieuw te onderzoeken kunnen op zichzelf geen aanleiding vormen om aan het ontbreken van nova voorbij te zien. Daardoor zou immers de gebondenheid van de bestuursrechter aan de oorspronkelijke besluiten, zoals hierboven uiteengezet, in belangrijke mate worden ondergraven. De premiebesluiten kunnen de beperkte rechterlijke toetsing doorstaan. Het ligt op haar weg van appellante om de onjuistheid van die oorspronkelijke besluiten aan te tonen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4512