Centrale Raad van Beroep, 23-06-2010 / 09-5065 WW


ECLIECLI:NL:CRVB:2010:BM8971
Datum23-06-2010
InhoudsindicatieDe overeenkomst tussen Randstad en betrokkene is in wezen gericht op het aanbieden van en het deelnemen aan re-integratieactiviteiten in de vorm van een begeleidings- en bemiddelingsprogramma met als oogmerk de uitstroom van betrokkene naar betaalde arbeid. Gezien deze (kennelijke) strekking kan de Raad het oordeel van de rechtbank dat, gelet op de tekst van de overeenkomst, op betrokkene de verplichting rustte tot het persoonlijk verrichten van arbeid niet onderschrijven. Dat de overeenkomst betrokkene verplicht om gehoor te geven aan oproepen van Randstad om tijdelijk werkzaamheden te verrichten, doet hieraan niet af. Geen sprake van privaatrechtelijke dienstbetrekking. Betrokkene is geen werknemer in de zin van de WW en heeft geen recht op een WW-uitkering.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 23-06-2010, 09/5065 WW
RSV 2010/201
Verzekeringsplicht - reļntegratieovereenkomst.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1649 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:297 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1647
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2046
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR2124
Gerelateerd ECLI:NL:RBMAA:2012:BY2384
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:12437
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2495
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BP1759