Centrale Raad van Beroep, 23-07-2010 / 09-2047 WIA


ECLIECLI:NL:CRVB:2010:BN2339
Datum23-07-2010
InhoudsindicatieUitsluitingsgrond. Artikel 43 aanhef en onder c Wet WIA. Geen recht op een WIA-uitkering. De Raad gaat uit van de juistheid van de door de arbeidsdeskundige beschreven belasting in het schoonmaakwerk. Met de rechtbank is de Raad van oordeel dat appellante met haar beperkingen, die vastliggen in de FML van 8 december 2006, voor de schoonmaakwerkzaamheden waarin zij op 6 oktober 2004 aan de slag ging volledig ongeschikt was. Appellante had polsklachten van een zodanig ernst dat de voorbereidingen van een noodzakelijke operatie in de zin van een afspraak voor pre-operatief onderzoek al waren getroffen voor de eerste werkdag en een operatiedatum kort daarna werd bepaald. Voor beantwoording van de vraag of sprake was van volledige arbeidsongeschiktheid van appellante bij aanvang van de verzekering is anders dan appellante meent niet van belang dat te verwachten was dat de operatie haar klachten zou doen afnemen. Het gaat immers om een beoordeling van de aard en de ernst van de beperkingen op 6 oktober 2004.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH2844 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4576