Centrale Raad van Beroep, 12-10-2010 / 08-5498 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2010:BO0304
Datum12-10-2010
InhoudsindicatieLangdurigheidstoeslag. Terugbetaling binnen de referteperiode van te veel betaalde bijstand als gevolg van schending inlichtingenverplichting. Het op de beleidsregels van het College berustende besluit, waarbij de afwijzing van de aanvraag om een langdurigheidstoeslag is gehandhaafd, kan wegens strijd met artikel 36, eerste lid, aanhef en onder a, van de WWB geen stand houden. Aangezien de rechtbank dit niet heeft onderkend, dient de aangevallen uitspraak te worden vernietigd. De Raad zal, doende wat de rechtbank zou behoren te doen, het beroep gegrond verklaren en het besluit vernietigen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 12-10-2010, 08/5498 WWB
USZ 2010/351
Langdurigheidstoeslag. Teruggevorderde en terugbetaalde bijstand. Verwijtbaarheid.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 12-10-2010, 08/5498 WWB
RSV 2010/293
Langdurigheidstoeslag - misbruik of fraude - met wet strijdige beleidsregel.
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:6631 ★★