Centrale Raad van Beroep, 07-10-2010 / 09/1912 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2010:BO1364
Datum07-10-2010
InhoudsindicatieWeigering immateriŽle schade te vergoeden. Schadebesluit betreffende schade die de door ambtenaar beweerdelijk is geleden in de uitoefening van zijn dienstbetrekking. Toetsingsmaatstaf (LJN AB0072). De minister is zijn verplichtingen nagekomen de werkzaamheden van appellant op zodanige wijze in te richten alsmede voor het verrichten van de werkzaamheden zodanige maatregelen te treffen als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat appellant in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2000:AB0072 ★★★★★