Centrale Raad van Beroep, 07-10-2010 / 09/1639 AW + 09/3675 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2010:BO1803
Datum07-10-2010
InhoudsindicatieVerlening bijzonder verlof met onmiddellijke ingang. Verlening eervol ontslag op grond van artikel 8:8 (oud) van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling / Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO). Daarbij is een uitkeringsregeling toegekend die erin voorziet dat betrokkene tot aan het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar recht heeft op een WW-uitkering en de bovenwettelijke uitkeringen bedoeld in hoofdstuk 10a van de CAR/UWO (minimale uitkeringsregeling). De Raad komt tot de conclusie dat appellant een overwegend aandeel heeft gehad in het ontstaan en voortbestaan van de situatie die hem aanleiding heeft gegeven betrokkene ontslag te verlenen. Appellant had dus niet mogen volstaan met het treffen van de minimale uitkeringsregeling. Appellant heeft naar aanleiding van de aangevallen uitspraak bestreden besluit 2 genomen. Daarbij is aan betrokkene een bedrag van 10.000,- bruto toegekend ter compensatie voor pensioenschade. Omdat daarmee niet geheel tegemoetgekomen is aan de bezwaren van betrokkene wordt deze geacht beroep te hebben ingesteld tegen bestreden besluit 2. Gegeven het overwegende aandeel van appellant en gelet op het niet substantiŽle aandeel van betrokkene en gelet op de door hem gestelde schadeposten is naar het oordeel van de Raad de toekenning, naast de minimale uitkeringsregeling, van een bedrag van 95.000,- redelijk te achten. Omdat bij bestreden besluit 2 slechts een bedrag van 10.000,- is toegekend, is het beroep van betrokkene tegen bestreden besluit 2 gegrond. De Raad zal bestreden besluit 2 vernietigen. Met het oog op de definitieve beslechting van het geschil zal de Raad met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht dit bedrag zelf bij zijn uitspraak toekennen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 07-10-2010, 09/1639 AW + 09/3675 AW
TAR 2010, 175
Ontslag wegens verstoorde verhoudingen, uitkeringsregeling onvoldoende, toekenning vergoeding.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BI4841 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO8173 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:561
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3758
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW3305
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV6829
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2011:BT2346
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR2731