Centrale Raad van Beroep, 11-11-2010 / 09/3205 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2010:BO5160
Datum11-11-2010
InhoudsindicatieOplegging straf van indeling in salarisschaal met vermindering van bezoldiging. Plichtsverzuim. De Raad is van oordeel dat aan de minister, indien hij meent dat het functioneren van appellant nog onvoldoende is om het vertrouwen in zijn leidinggevende capaciteiten hersteld te achten, andere rechtspositionele mogelijkheden ter beschikking had staan om het door de minister gewenste doel te bereiken. Handeling in strijd met het beginsel van rechtszekerheid. De opgelegde straf is onevenredig aan het vastgestelde plichtsverzuim. De rechtbank heeft derhalve de rechtsgevolgen van het bestreden besluit ten onrechte in stand gelaten.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BD6310 ★★