Centrale Raad van Beroep, 03-12-2010 / 10/837 Wajong


ECLIECLI:NL:CRVB:2010:BO6358
Datum03-12-2010
InhoudsindicatieMet het nieuwe besluit is geheel aan de bezwaren van verzoekster tegemoetgekomen. Vergoeding van proceskosten. Geen bijzondere omstandigheden die tot afwijking van de limitatieve en forfaitaire tarieven nopen. De in hoger beroep van de zijde van verzoekster ingebrachte aanvullende medische rapportage van de psychiater is voor het Uwv aanleiding geweest het eerder ingenomen medische standpunt te herzien. De in dat rapport genoemde diagnose was ook door die psychiater niet eerder gesteld. Er is geen sprake geweest van door het bestuurorgaan tegen beter weten in handhaven van de afwijzing. De kosten door verzoekster gemaakt voor het van een trainer/coach komen niet voor vergoeding in aanmerking. Beoordeeld naar de maatstaf aangelegd voor het inbrengen van een rapport van een deskundige als hier aan de orde, kan niet worden gezegd dat verzoekster ervan uit mocht gaan dat deze deskundige een relevante bijdrage zou leveren aan een voor haar gunstige beantwoording door de rechter van een voor de uitkomst van het geschil mogelijke relevante vraag. De vordering tot vergoeding van kosten voor het inschakelen van een belastingdeskundige in verband met te verwachten fiscale gevolgen voortvloeiend uit de toekenning van de Wajong-uitkering wordt afgewezen omdat thans ter zake niet sprake is van geleden schade.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2005:AT4323 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1456 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:197
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:743
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3605
Gerelateerd ECLI:NL:RBROE:2011:BT2080