Centrale Raad van Beroep, 21-12-2010 / 09-1738 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2010:BO9009
Datum21-12-2010
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek om vakantiegeld over te maken en te stoppen met de beslaglegging en de inhoudingen. Er is geen sprake van een inhouding op de bijstand wegens een schuld aan de gemeente Groningen. De deurwaarder heeft het College mededeling gedaan van het bedrag van de in dit geval geldende beslagvrije voet. Uit de gedingstukken blijkt dat appellant de deurwaarder heeft aangeschreven over de hoogte van de beslagvrije voet, waarbij appellant heeft gewezen op noodzakelijke - uit artikel 475d Rv volgende - voor hem geldende verhogingen van de beslagvrije voet. De deurwaarder heeft op basis daarvan de beslagvrije voet voor de periode vanaf juni 2008 vastgesteld op 810,80 en geen aanleiding gezien voor een correctie van het tot en met mei 2008 geldende bedrag van de beslagvrije voet van 793,98. Het College diende daarop af te gaan en is, zo blijkt uit de betaalspecificatie van 12 juni 2008 over de maand mei 2008, binnen de grenzen van het gelegde beslag gebleven. Afwijzing schadevergoeding.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 21-12-2010, 09/1738 WWB
ABKort 2011/22
Samenstelling adviescommissie, vormverzuim.

(A. / B&W van Groningen)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 21-12-2010, 09/1738 WWB (met noot)
Redactie
USZ 2011/46
Beslag. Beoordelingsvrijheid bestuursorgaan. Omvang beoordeling bestuursrechter.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 21-12-2010, 09/1738 WWB
RSV 2011/70
Derdenbeslag - vaststellen hoogte beslagvrije voet - opgave deurwaarder is uitgangspunt
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2006:AV1208 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BN6011 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BD7466 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BJ6529 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV1235 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ3672 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1202 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4631
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:71
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2098
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3245
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2687
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2977
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BU8631
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:4783
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:770
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1976
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1971
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW2963