Centrale Raad van Beroep, 15-12-2010 / 10-1033 TW


ECLIECLI:NL:CRVB:2010:BP1398
Datum15-12-2010
InhoudsindicatieAfwijzing aanvraag om toeslag ingevolge de TW. Ambtshalve vernietiging aangevallen uitspraak omdat de beslissing niet voldoet aan de eisen van artikel 8:73, eerste lid, van de Awb. De Raad is van oordeel dat het Uwv aannemelijk heeft gemaakt dat de werkgever de aanvulling met ingang van 1 januari 2002 heeft verstrekt. Dit betekent dat het vervolgens op de weg van appellant ligt aannemelijk te maken dat hij de aanvulling niet heeft ontvangen. Naar het oordeel van de Raad is appellant daarin niet geslaagd. Schadevergoeding vanwege overschrijding van de redelijke termijn.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 15-12-2010, 10/1033 TW
ABKort 2011/87
Overschrijding redelijke termijn, dictum, spanning en frustratie.

(X. / Uwv)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 15-12-2010, 10/1033 TW
JB 2011/70
Redelijke termijn. Dictum. Spanning en frustratie.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 15-12-2010, 10/1033 TW
RSV 2011/142
Schadevergoeding - redelijke termijn - matiging - redelijke verhouding tot veronderstelde spanning en frustratie - twijfel.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2006:AY8871 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX6666 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1035
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2013:CA2771