Centrale Raad van Beroep, 14-03-2011 / 09-1860 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2011:BP6843
Datum14-03-2011
InhoudsindicatieVerlaging bijstand met 100% gedurende drie maanden wegens eerste weigering aanbod re-integratievoorziening; verwijtbare gedraging; verordenende bevoegdheid gemeenteraad; buiten toepassingverklaring verordeningsbepaling; toereikende grondslag voor zelf voorzien (100% ťťn maand); falend beroep op bepalingen internationaal recht.
Recht.nl artikelDrie maanden geen bijstand als standaardmaatregel gaat te ver (16-03-2011)
De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat een standaardmaatregel van drie maanden geen bijstandsuitkering te ver gaat bij het voor de eerste keer niet meewerken aan een re-integratietraject. Een duur van ťťn maand vindt de Raad wel acceptabel, ook internationaalrechtelijk. Er is geen strijd met artikel 1 Eerste Protocol van het EVRM inzake ontneming van eigendom. De Wet werk en bijstand (WWB) biedt namelijk een toereikende grondslag biedt voor de aantasting van dat eigendomsrecht.
> Drie maanden geen bijstand als standaardmaatregel gaat te ver (Rechtspraak.nl)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 14-03-2011, 09/1860 WWB + 10/2404 WWB
NJB 2011, 755
De gemeente heeft in dit geval, waarbij geen medewerking wordt verleend aan een re-integratievoorziening, niet in redelijkheid kunnen komen tot het opnemen in de verordening van een standaardmaatregel waarbij de bijstand voor de duur van drie maanden met 100% wordt verlaagd.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 14-03-2011, 09/1860 WWB + 10/2404 WWB (met noot)
A.E.L.T. Balkema
USZ 2011/99
Verlaging bijstand met 100 procent gedurende drie maanden. Eerste weigering aanbod re-integratievoorziening. Verwijtbaarheid. Verordende bevoegdheid gemeenteraad. Buiten toepassingverklaring verordeningsbepaling. Falend beroep op bepalingen internationaal recht.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 14-03-2011, 09/1860 WWB + 10/2404 WWB
JB 2011/110
Verlaging bijstand met 100% gedurende drie maanden. Eerste weigering aanbod re-integratievoorziening. Verwijtbaarheid. Verordenende bevoegdheid gemeenteraad. Buitentoepassingverklaring verordeningsbepaling. Falend beroep op bepalingen internationaal recht.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 14-03-2011, 09/1860 WWB + 10/2404 WWB (met noot)
C.W.C.A. Bruggeman
RSV 2011/186
Weigering mee te werken aan Work-First traject - verlaging bijstand met 100% voor drie maanden - buiten toepassingverklaring verordeningsbepaling - falend beroep op internationaalrechtelijke bepalingen - zelf voorzien.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 14-03-2011, 09/1860 WWB + 10/2404 WWB
AB 2011/242
Verlaging bijstand met 100% gedurende drie maanden wegens eerste weigering aanbod reÔntegratievoorziening; aard maatregel; evenredigheid, niet in redelijkheid; invloed decentralisatie; finale geschilbeslechting.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BG8776 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2004:AP4680 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2005:AU7664 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BG8789 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BL1686 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BL2155 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BC7032 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2008:BG2637
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM7597
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:608 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR7098 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW7031 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ3002 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BV0448 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:422 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA2819
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ5559
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR7055
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:6343
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:5710
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4034
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1544
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3924
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:421
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1252
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:924
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA1573
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1797
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2012:BX7002
Gerelateerd ECLI:NL:RBLEE:2012:BW5828
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2011:BU9113
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2011:BT1838
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR1159
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ7617
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ3337