Centrale Raad van Beroep, 24-02-2011 / 08-4254 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2011:BP6883
Datum24-02-2011
InhoudsindicatieWeigering schadevergoeding. De schade is niet in de uitoefening van de werkzaamheden van de ambtenaar ontstaan. De parkeerplaatsen rondom de gebouwen van de IBG werden tezamen met de gebouwen zelf, gehuurd van de Rijksgebouwendienst. De IBG trad op als wegbeheerder en heeft in die hoedanigheid, en dus niet in zijn rol van werkgever, een strooireglement voor het gebied rondom de gebouwen vastgesteld. Naar door de IBG ter zitting van 13 januari 2011 onweersproken is gesteld, behoorden de parkeerplaatsen tot de openbare weg.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 24-02-2011, 08/4254 AW
ABKort 2011/154
Schadevergoeding, ambtenaar, aansprakelijkheid werkgever.

(Minister van OCW / X.)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 24-02-2011, 08/4254 AW
JB 2011/108
Schadevergoeding. Ambtenaar. Aansprakelijkheid werkgever.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2000:AB0072 ★★★★★