Centrale Raad van Beroep, 15-04-2011 / 10/2997 WW


ECLIECLI:NL:CRVB:2011:BQ1785
Datum15-04-2011
InhoudsindicatieWeigering WW-uitkering is terecht. Appellant is geen werknemer. Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking. De re-integratieactiviteiten, waaraan appellante zich uit hoofde van de overeenkomst met P/flex en nader ingevuld door Maatwerk heeft verbonden deel te nemen, vormen geen arbeid in de zin van artikel 7:610 van het BW. Beroep op art. 15, lid 4, van de CAO voor Medewerkers van Payroll Ondernemingen slaagt niet. Voor een gelijkstelling van niet voor P/flex gewerkte uren met gewerkte uren op basis van de Regeling gelijkstelling niet-gewerkte uren met gewerkte uren is geen plaats, omdat appellante geen werknemer was. Beroep op gelijkheidsbeginsel slaagt niet. Van de zijde van het Uwv is aan appellante geen ondubbelzinnige en ongeclausuleerde toezegging gedaan dat zij als werknemer in de zin van de WW zou worden beschouwd. Premieafdracht is onvoldoende grond.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP3887 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:BA6231 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM3433 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3634 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1759 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1329 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1649 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2463 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:707 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:5516 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1051 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1680 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:76
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4108
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2799
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4594
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3540
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1647
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:259
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2882
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2329
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1305
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2720
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3553
Gerelateerd ECLI:NL:RBMAA:2012:BY2384
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:312
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2962
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2839
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1089
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:252
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:3919
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:3918
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:3917
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:3916
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3545
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3386
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3244
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1207
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:13912
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3206
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:4949
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2016:6699
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:3393
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4913
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4873
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3497
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2943
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2444
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1567
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:699
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4593
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4576
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4328
Gerelateerd ECLI:NL:RBMAA:2012:BY2385