Centrale Raad van Beroep, 27-04-2011 / 09-2522 AWBZ


ECLIECLI:NL:CRVB:2011:BQ5018
Datum27-04-2011
InhoudsindicatieDe Raad acht de door CIZ aan de beslissing op bezwaar van 18 juni 2008 ten grondslag gelegde wijze van toepassing van het verbod van reformatio in peius, waarin de optelsom van de voor de verschillende zorgfuncties geÔndiceerde zorguren in het primaire besluit en in de beslissing op bezwaar wordt vergeleken, evenmin juist. De Raad is van oordeel dat deze werkwijze onvoldoende recht doet aan het verbod van reformatio in peius ten grondslag liggende rechtszekerheidsbeginsel nu zij tot effect kan hebben dat het zorgkantoor zich achteraf genoodzaakt kan zien om ten titel van persoonsgebonden budget verstrekte bedragen van de verzekerde terug te vorderen. Dit effect kan optreden wanneer de economische waarde van de optelsom van de na heroverweging geÔndiceerde zorguren lager is dan die van de optelsom van de geÔndiceerde zorguren van het primaire besluit. Dit effect treedt niet op wanneer in bezwaar per zorgfunctie afzonderlijk wordt bezien of de heroverweging in bezwaar tot een verlaging van zorguren leidt. Is dat het geval dan brengt het rechtszekerheidsbeginsel mee dat de verlaging van het aantal zorguren voor een functie niet met terugwerkende kracht kan worden vastgesteld. De enkele omstandigheid dat een indicatiebesluit een en ondeelbaar is staat hieraan, gezien de doorwerking van dit beginsel, niet in de weg. De Raad is van oordeel dat de rechtszekerheid er wel aan in de weg staat om het aantal zorguren van een zorgfunctie met terugwerkende kracht te verlagen, maar niet om dat te doen met ingang van een datum die op zijn vroegst gelijk is aan de datum van de beslissing op bezwaar. Nu geen hoger beroep is ingesteld tegen het oordeel van de rechtbank over de indicatie voor ondersteunende begeleiding dient in het nieuwe besluit op bezwaar tevens te worden beslist over die zorgfunctie en wel met inachtneming van de uitspraak van de rechtbank hierover.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 27-04-2011, 09/2522 AWBZ (met noot)
M.F. Vermaat
USZ 2011/171
Indicatie. Zorgfunctie. Verbod reformatio in peius.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 27-04-2011, 09/2522 AWBZ
ABKort 2011/239
Heroverweging in bezwaar, reformatio in peius.

(Stichting CIZ / X.)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 27-04-2011, 09/2522 AWBZ
BA 2011, 120
Verbod van reformatio in peius, rechtszekerheidsbeginsel, terugwerkende kracht.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 27-04-2011, 09/2522 AWBZ
AB 2011/188
Verbod van reformatio in peius. Optelsom zorgfuncties of zorgfuncties afzonderlijk.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 27-04-2011, 09/2522 AWBZ
RSV 2011/225
Indicatiestelling CIZ - onderscheid indicatie en realisatie - reformatio in peius - zorguren per zorgfunctie bezien - rechtszekerheid - datum verlaging zorguren
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 27-04-2011, 09/2522 AWBZ (met noot)
J. Hallie
RZA 2011, 70
Op grond van rechtszekerheidsbeginsel kan aantal zorguren niet met terugwerkende kracht worden verlaagd maar wel met ingang van de datum van de beslissing op bezwaar.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BE8706 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:711 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3077
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2243
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2012:BX7526
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3225
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1979
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:676
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2054
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1858
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1739
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2012:BX8434
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2012:BX8433
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BU5039