Centrale Raad van Beroep, 24-05-2011 / 09/629 WWB + 09/630 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2011:BQ6545
Datum24-05-2011
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering bijstandsuitkering. Overschrijding vermogensgrens. Schending inlichtingenverplichting. Niet aannemelijk gemaakt dat het aangetroffen vermogen uit de bijstandsuitkering en de kinderbijslag is bespaard. Terugvorderingsbeleid bij vermogen boven de vrijlatingsgrens. Appellanten hebben niet de volledige duidelijkheid gegeven zoals in dit beleid bedoeld. Appellant heeft erkend dat hij opzettelijk geen melding heeft gemaakt van de spaarrekening, omdat hij dacht dat dit gevolgen voor zijn uitkering zou hebben. Geen dringende reden om af te zien van terugvordering.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 24-05-2011, 09/629 WWB + 09/630 WWB
USZ 2011/190
Terugvorderingsbeleid bij vermogen boven de vrijlatingsgrens. Geen volledige duidelijkheid verstrekt.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 24-05-2011, 09/629 WWB + 09/630 WWB (met noot)
C.W.C.A. Bruggeman
RSV 2011/284
Terugvordering bij vermogensoverschrijding - gemeentelijk beleid - vertrouwensbeginsel
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH9423 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BB7852 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BN7883
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR5136 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:6631 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW3757
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:864
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1798
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY5785
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW7695