Centrale Raad van Beroep, 31-05-2011 / 09-2418 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2011:BQ8106
Datum31-05-2011
InhoudsindicatieAfwijzing herhaald verzoek om kwijtschelding. Rechtbank heeft beroep niet-ontvankelijk verklaard, wegens het zonder deugdelijke reden niet verschijnen ter zitting. Aan het enkele feit dat appellante en haar gemachtigde niet ter zitting zijn verschenen mocht niet de conclusie worden verbonden dat appellante geen procesbelang meer had bij haar beroep. Het niet verschijnen ter zitting stond niet aan de inhoudelijke beslechting van het geschil in de weg. Dit laat onverlet dat het niet verschijnen gevolgen kan hebben voor de feitenvaststelling. Vernietiging aangevallen uitspraak. Art. 4:6 Awb niet toepassen bij een nieuw beoordelingsmoment met een gewijzigde restantschuld. Appellante komt op grond van de beleidsregels niet in aanmerking voor kwijtschelding. Inkomen ter hoogte van beslagvrije voet is gewaarborgd. Niet gebleken van zeer bijzondere omstandigheden. Rechtsgevolgen blijven in stand.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 31-05-2011, 09/2418 WWB
ABKort 2011/264
Consequenties geen gehoor geven aan oproeping.

(X / B&W van Hoogezand-Sappemeer)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 31-05-2011, 09/2418 WWB
RSV 2011/229
Niet verschijnen na oproep in persoon of bij gemachtigde te verschijnen voor (regie)zitting - niet-ontvankelijkverklaring
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 31-05-2011, 09/2418 WWB
USZ 2011/227
Niet voldaan aan oproep van de rechtbank om ter zitting te verschijnen ter zitting. Beoordelingskader bij nieuw verzoek om kwijtschelding.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 31-05-2011, 09/2418 WWB
JB 2011/198
Oproeping, consequenties geen gehoor geven aan oproeping.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM0956 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP6499 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BI0308
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY2961
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1546
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3623
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:999
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:158