Centrale Raad van Beroep, 07-06-2011 / 10/5912 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2011:BQ8494
Datum07-06-2011
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering bijstand. Niet-verschoonbare termijnoverschrijding indienen bezwaarschrift. Het besluit is op de voorgeschreven manier bekendgemaakt.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 07-06-2011, 10/5912 WWB
RSV 2011/246
Bekendmaking besluit - verzending naar adres inschrijving gba - risico postverwerking
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BF0075 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2218