Centrale Raad van Beroep, 09-06-2011 / 10-2496 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2011:BQ9228
Datum09-06-2011
InhoudsindicatieGeen dienstongeval: Het ongeval vond plaats vr aanvang van de werkzaamheden, op de openbare weg (in dit geval het trottoir) vr de (personeels)ingang van het gebouw. Op het moment dat het ongeval plaatsvond bleek niet dat appellante al bezig was met het betreden van het gebouw.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 09-06-2011, 10/2496 AW
Ongeval op weg naar het werk: geen dienstongeval

Een medewerkster van de gemeente liep voor aanvang van haar werk op het trottoir vlak voor de personeelsingang van het gebouw letsel op. De werkgever is volgens de Centrale raad van Beroep (Raad) niet aansprakelijk voor de schade. De Raad oordeelt dat de schade niet in de uitoefening van de werkzaamheden is gelegen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 09-06-2011, 10/2496 AW
TAR 2012, 2
Geen dienstongeval dus geen schadevergoeding; toetsingsmaatstaf; zorgplicht werkgever.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2000:AB0072 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA9048 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:6491
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2012:BY3596