Centrale Raad van Beroep, 05-07-2011 / 09/232 WWB-T + 09/233 WWB-T


ECLIECLI:NL:CRVB:2011:BR1156
Datum05-07-2011
InhoudsindicatieDe Raad ziet aanleiding terug te komen van het in zijn eerdere rechtspraak (bijvoorbeeld in zijn uitspraak van 12 januari 2010, BK 8934) gevolgde uitgangspunt dat in geval van gebreken in de rechtsmiddelenvoorlichting termijnoverschrijding in beginsel niet verschoonbaar is. De Raad is thans van oordeel dat het ontbreken van een rechtsmiddelverwijzing bij een besluit of een uitspraak in beginsel leidt tot verschoonbaarheid van de termijnoverschrijding, mits de belanghebbende daarop een beroep doet en stelt dat de termijnoverschrijding daarvan een gevolg is. Dit lijdt uitzondering indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat belanghebbende wist dat hij binnen een bepaalde termijn bezwaar moest maken dan wel beroep of hoger beroep moest instellen. Berekening van de inhoudingen over de maanden december 2007 en januari 2008. Tussenuitspraak.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1028 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:732
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3089
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ0573
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR5897
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:3896
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ6301
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY3657
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV8673